Oversikt over gravplassene og planer fremover


Denne oversikten ble utarbeidet i 2018 og beskriver gravferdsforvaltningen i Askøy og planer. 

 

 

GRAVFERDSFORVALTNING OG ROLLER  LAST NED DOKUMENTET HER:
2.2 LOVER OG FORSKRIFTER 
2.3 MYNDIGHET OG ANSVAR ETTER LOV OG FORSKRIFT 
2.4 LIVSSYNSNØYTRALITET 
2.5 ANDRE SAMFUNNSHENSYN 
2.6 DE PÅRØRENDES ROLLER OG BEHOV 
2.7 VARSLET ENDRINGER I NASJONAL POLITIKK 
2.8 GRAVPLASSFORVALTNINGEN 
2.9 MØTEPUNKT MED TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN 
2.10 BÅREROM 
2.11 SEREMONIROM 
2.12 OFFENTLIGE SEREMONIROM 
2.13 KREMATORIET 
2.14 TYPER AV GRAVER 
2.15 VALGFRI GRAVPLASS 
3. STATUS FOR GRAVFERD I ASKØY 
3.1 KOSTNADER OG FINANSIERING 
3.2 HISTORIKK – 2009-2017 
3.4 ANTALL FORDELT PÅ GRAVPLASSER I 2016 OG 2017:
4. DAGENS GRAVPLASSER 
4.1 GRAVPLASSENE I STRUSSHAMN: 
4.2 ASK KIRKEGÅRD 
4.3 TVEIT KIRKEGÅRD 
4.4 ERDAL GRAVPLASS 
4.5 HERDLA KYRKJEGARD 
5. DAGENS UTBYGGINGSPLANER PÅ ERDAL: 
5.1 ERDAL GRAVPLASS. 
5.2KOSTNADSKALKYLE 0
5.3 BEHOV FOR NYE GRAVER PÅ ERDAL: 
6. ANDRE TILTAK: 
6.1 TVEIT GRAVPLASS: 
6.2 BEHOV FOR NAVNET MINNELUND. 
6.3 SKIFTESVIK GRAVPLASS. 
6.4 HERDLA KYRKJEGARD .
6.5 KREMASJONSAVGIFT 

Tilbake