Hva kommer først?


19. søndag i treenighetstiden
Dagens tekst: Luk 9,57-62
Andakt av Peter Johansen

 

57 Mens de gikk der på veien, var det en som sa til ham: «Jeg vil følge deg hvor du enn går.» 58 Jesus svarte: «Revene har hi, og himmelens fugler har rede, men Menneskesønnen har ikke noe han kan hvile hodet på.»
    59 Han sa til en annen: «Følg meg!» Men mannen svarte: «Herre, la meg først få gå hjem og begrave min far.» 60 Da sa Jesus til ham: «La de døde begrave sine døde, men gå du av sted og forkynn Guds rike.»
    61 Det var også en annen som sa: «Jeg vil følge deg, Herre, men la meg først få si farvel til dem der hjemme.» 62 Men Jesus svarte: «Ingen som har lagt hånden på plogen og så ser seg tilbake, er skikket for Guds rike.
»

Noen ganger synes jeg Jesus kan fremstå som litt urimelig. I dag er et slikt tilfelle – helt umiddelbart slår det meg som ganske strengt det han sier. Men når vi merker en motstand i oss, er det viktig at vi spisser ørene desto mer! 

Det er tre personer som tilsynelatende er villige til å ta utfordringen med å følge Jesus. Men har de prioriteringen på plass? Hva kommer først? 

Den første får en advarsel om at det gudsriket Jesus forteller om ikke hører til i denne verden. Det kan bety at en som følger Jesus kan bli nødt til å gi slipp på noe av den komforten vi er vant til i denne verden. Den andre vil prioritere begravelsen av sin far, det er jo et høyst forståelig ønske. Men Jesus sier at å forkynne Guds rike er viktigere. Den tredje vil først ta farvel med familien, men Jesus påpeker faren med å miste fokus på det som er avgjørende.

Hva skal dette bety? Betyr dette at Jesu disipler aldri får en seng å hvile i, får de ikke gå i sine nærmestes begravelser eller ha kontakt med sine familier? Slik kan vi umiddelbart oppfatte denne teksten, men poenget er et annet. La oss forsøke å lese dette i lys av det Jesus sier i Matteus 6,33 - Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.

Her sier Jesus noe om hvordan vi skal prioritere; Guds rike kommer først. Siden kommer alt det andre. Og da ser vi hvordan disse tre personene har sine forbehold. Vi får ikke vite hvordan førstemann reagerer, men kanskje likte han dårlig advarselen om at livet med Jesus ikke handler om komfort? Og de to andre har ting de skal gjøre først; viktige og gode ting riktignok – men det kan fort bli en helgardering. Jada, jeg vil følge deg, men la meg først...

Hvordan blir det i ditt liv? For Jesus sier fremdeles til deg og meg: «Følg meg!» Vi som lever i dag, er veldig flinke til å ta forbehold. Vi vil se ting an, vi vil beregne hvordan ting lønner seg for oss. Dette handler ikke om at vi ikke får lov til å ha hus, relasjoner og familier. Det handler om at Jesus kaller oss til en radikal prioritering: Guds rike er faktisk viktigere enn alt annet. Alt det andre kan få lov til å komme i neste rekke, så lenge det ikke hindrer oss i å følge Jesus.

Så hva sier du? Hva kommer først?

Bønn for dagen
Hellige Gud, du har skrevet din vilje i alle menneskers hjerte. Vi ber deg: Gjør oss faste i troen på deg, så vi hver dag tar imot den rettferdighet du gir oss i din Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet. Amen.

Tilbake