Ledig stilling for kirkemusiker/organist


31% stilling er ledig fra 1. januar 2020 på Askøy

 

Askøy kirkelige fellesråd har ansvar for Den norske kirkes virksomhet i Askøy, og skal betjene kommunens 29 000 innbyggere. Askøy kommune har broforbindelse med Bergen og er i sterk vekst. Det drives et variert og omfattende musikktilbud innen kommunen og kirken har et godt samarbeid med både kulturskolen og det frivillige arbeidet. Kommunen er delt i 5 menigheter og har 5 kirker. Det er 26 ansatte i til sammen ca. 21 årsverk. I tillegg er det 4 soknepreststillinger. Det er fire 4 organister i hhtv 100% , 86%, 31% og 25% stillinger.

 


Det inngår gudstjenestearbeid ca hver annen søndag og i høytider. Hovedarbeidsstedet er Erdal kirke, men en må regne med å spille i alle kirkene etter oppsatt arbeidsplan.  

Dersom det blir ledig andre stillinger, ønsker vi opplyst om det er ønskelig å kombinere stillingen med andre oppgaver/stillinger innen menighetsbyggende arbeid.

Stillingens ansvar og hovedarbeidsoppgaver:

 • Gjøre tjeneste ved forordnede gudstjenester, andre gudstjenester fastsatt i menighetens gudstjenesteprogram, kirkelige handlinger og andre arrangement i regi av menighetene etter avtale med kantor.
 • Deltakelse i planlegging av gudstjenester, konfirmant, trosopplæring og annet menighetsarbeid.
 • Bidra til varierte sang- og musikkaktiviteter
 • Samhandle med fagkolleger om å videreutvikle et allsidig kirkemusikalsk miljø
 • Samhandle med lokalt musikk- og kulturliv

Kvalifikasjonskrav:

 • Godkjent organistutdanning og/eller annen relevant musikkutdanning/praksis.  
 • Søkeren bør være initiativrik og ha ønske om å bidra med musikk i menighetene.
 • Den som tilsettes må beherske arbeidsspråket norsk både skriftlig og muntlig.
 • Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt.
 • Ansettelse skjer etter gjeldende lover og regler
 • Søker må være medlem av Den norske kirke, og disponere egen bil
 • Den som tilsettes må fremlegge tilfredsstillende politiattest i henhold til Kirkeloven § 29

Vi kan tilby:

 • Fleksibel arbeidstid innenfor stillingenes ramme.
 • Tverrfaglig arbeidsmiljø med vekt på utvikling og samhandling
 • Kurs innen fagfeltet
 • Offentlig pensjonsordning
 • Lønn etter avtale.

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til kirkeverge Geir Viksund tlf. 56157120/ 93255254

Søknad sendes innen 3. november 2019 til Askøy kirkelige fellesråd, Lyngneset 26, 5302 Strusshamn.

Tilbake